Kategori: Föreningen

1

Korpen Tyresö anställer ny kanslichef

Från och med den 1 januari 2023 träder Morgan Svensson in som kanslichef för våra verksamheter.

Som grundare av en av våra största korpföreningar, Mellanberget och tidigare styrelseledamot i föreningen har han stor erfarenhet av vår verksamhet. Hans erfarenhet som företagare, hans utbildningar (jurist, socionom etc.) är värdefulla tillgångar vi saknat på kansliet.

Viktigast var dock att han verkligen brinner för korpen och den samhällsinsats vi strävar efter att bidra med. Att han dessutom är en stark ledare som pekar med hela handen, som vet hur sektionerna skall drivas gjorde art valet av honom blev lätt.

I en tid av förändring behöver vi flera personer som kan och förstår vår identitet och vårt samhällsuppdrag.

Vi tror på den verksamhetsledning han fått till uppdrag att införa och hälsar härmed honom välkommen tillbaka!


STYRELSEN – December 2022

0

Korpen Tyresö smygstartar…

Efter att pandemin förhindrat oss från att bedriva en den mest basala verksamheten är vi nu på gång att återstarta alla sektioner som varit vilande samt ta tag i de sektioner som bedrivit bra, eller mindre bra verksamhet under denna fas där föreningen tvingats vänta ut pandemin innan vi kunde ta tag i alla de utmaningar vi stod inför precis innan pandemin bröt ut.

Vi är alla fullt medvetna om att vår verksamhet bara fungerar när vi har en heltidsanställd kanslist som styr upp sektionerna, sektionsstyrelse samt övriga ledare och deras respektive verksamheter. Så har det varit sedan 1961 när föreningen grundades.

När vi 1 december 2015 plötsligt stod utan anställd personal så tog dåvarande styrelse ett med facit i hand, väldigt märkligt beslut. De valde att driva verksamheten vidare utan anställda i hopp om att de själva skulle kunna utföra deras sysslor samtidigt som de sparade pengar.

Tyvärr blev resultatet en total katastrof. På några år krympte verksamheten ihop till ingenting Ingen utveckling eller återväxt alls då ingen arbetade med något annat än att lägga de serier som behövdes för de redan existerande lagen. Detta misstag parade sig samtidigt med bristande förståelse för kansliet alla administrativa rutiner. Resultatet blev att stora delar av kansliets olika uppgifter blev liggande då de förtroendevalda inte mäktade med den stora arbetsbörda detta del innebar.

Innan detta hann åtgärdas kom sedan pandemin.

Nu efter den startar föreningen upp verksamheten med en liten smygstart under hösten 2022 för att starta upp på riktigt under 2023 – 2025.

Vi ser fram emot gamla och nya medlemmars stöd och hjälp i denna process.

Tillsammans vet vi att vi kommer kunna vända denna skuta. Korpen gör skilnad! Hjälp till ni med!

STYRELSEN