Regler 7-manna fotboll samt innefotboll

Regler

Fotboll Korpen Tyresö

Seriespelet i fotboll är vår absolut största idrott med serier som spelas på främst på vår klassiska konstgräsplan Nyboda IP (Vi reserverar oss dock för ev. placering på annan arena enstaka matcher om det uppstår någon form av krisläge.) Speldagar främst måndag tom. torsdag.. Reglerna följer de normala inom fotbollen med några noterbara undantag, anpassningar till korpen. Läs därför regelboken noga..

Spel inomhus följer reglerna enligt nedan (se ev. specificeringar som bara rör inomhusspel i nedan.)

Förtydligande i övrigt:
Vi använder genomgående termen 7-manna vilket kan ses som att vi avser män eller dyl. Vi menar dock att termen är könsneutral på samma sätt som människor inte bara avser män. Vi förstår dock att det finns delade meningar om detta och ber de som känner så om överseende.


Reviderade av domarkommitén, fotbollssektionens tävlingskommité samt Tyresö Korpens kansli 2023-03-16 

1. Speltid

 • 4-manna (+ målvakt) inomhus 1×12 minuter
 • 7-manna fotboll: 2×20 minuter utan paus

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma det lag som finns på plats segern med 5-0 på walk-over.

Avbruten match p.g.a. yttre omständigheter (lyse slocknar, ospelbar plan, åska osv) Det är domaren som tar beslut gällande om matchen kan spelas klart eller måste brytas. – Bryts matchen när mindre än 2/3 av matchen har spelats så blir det omspel. – Bryts matchen när mer än 2/3 har spelats så spikas resultatet som slutresultat. Vid avbruten match p.g.a. osportsligt uppförande av ena eller bägge lagen tar Påföljdskommittén beslut gällande resultat.

2. Domararvode

 • 4-manna (inomhus): 50 kr/lag och match
 • 7-manna fotboll: 140 kr/lag och match

Både hemma- och bortalag betalar domararvode. Det görs till domaren i god tid innan avspark. Betala gärna med Swish, alla domare har den möjligheten.

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Om domaren anländer efter matchstart får lagen själva bestämma om de vill slutföra matchen utan domare eller låta domaren ta över. Om domaren ska ta över behöver lagen bara betala halvt domararvode.

Har matchen spelats utan domare, vänligen registrera resultatet genom att logga in i KIT. Klicka på den aktuella matchen för att lägga in resultatet.

3. Laguppställning

Alla lag måste skicka in sin laguppställning innan match. Detta görs i vårt IT-system KIT. Lagledaren kan välja att kalla spelare till match (alla spelare får då ett mail där de kan svara Ja eller Nej) eller välja vilka spelare som ska spela den specifika matchen. Domaren kontrollerar att båda lagen har bekräftat sin laguppställning innan matchen kan starta. För att kunna ingå i en laguppställning behöver spelaren ha ett aktivt medlemskap samt finnas med i truppen.

Giltig legitimation ska kunna uppvisas vid t.ex. anmälan av utvisad spelare eller vid tveksamheter kring en spelares ålder i ungdoms- eller oldboysklassen. Om giltig legitimation ej kan uppvisas har spelaren ej rätt att delta i matchen.

Avbytare
Obegränsat antal avbytare får användas.

Lagkapten
En lagkapten ska utses i varje lag. För lagkaptenen gäller att:

 • Bära en armbindel placerad på vänster överarm
 • Ansvarig för sitt lags uppträdande
 • Hälsa på domaren och andra lagets kapten inför matchen
 • Om lagkaptenen lämnar planen ska en ny lagkapten utses bland de spelare som finns kvar på planen (gäller endast vid rött kort)
 • Har inte några särskilda rättigheter. Däremot har domaren rätt att tillkalla lagkaptenen för att få ut information till laget

Byten
Bägge lagens byten ska ske på samma sida. Den inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den utbytte hunnit ut. Byten ska ske vid lagets ”avbytarbänk”. Den utbytte får alltså inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.

Målvaktsbyte
Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen under förutsättning att bollen är ur spel, dock måste domaren alltid informeras innan bytet sker. Givetvis kan målvakten inte byta hur många gånger som helst utan anser domaren att detta sätts i system för att t.ex. få tiden att gå ska fler byten ej tillåtas.

Minsta antal spelare på plan
Ett lag får ej starta en match med mindre än tre spelare inkl. målvakt (inomhus) fem spelare inkl. målvakt i 7-manna fotboll. Om laget ej uppfyller det kravet förloras matchen på walkover (0-5). En match ska avbrytas om ett lag blir färre än två spelare inomhus, fyra spelare i 7-manna fotboll,. Laget med för få spelare förlorar då med 0-5 på walkover. Undantaget är om laget redan har en eller flera spelare utvisade, i så fall förlängs utvisningstiden med den senaste utvisningens längd.

Licensierade spelare
Det är tillåtet att använda licensierade spelare så länge de har medlemskap och är registrerade för laget i Korpen Tyresö.

Spelarregistreringar
Spelarregistrering görs i KIT genom att lagledaren eller vice lagledaren loggar in och bjuder in spelare till laget.

Ändringar/tillägg av spelare kan ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste vara registrerad för att då får delta i match. Kommer det till Korpens kännedom att en spelare som ej är registrerad spelar match förlorar laget matchen med 0-5.

Spela i flera lag
Det är tillåtet att spela i flera lag, dock inte i samma division. För att få spela i flera lag måste spelaren vara registrerad för samtliga lag. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma division om laget saknar spelare, dock måste motståndarna gå med inlåningen och spelaren måste registreras i laget. Gör de inte det får inlåning ej ske. Domaren måste även informeras om inlåningen.

Det är endast tillåtet att låna in spelare så att laget får fullt lag (ej så att de även får avbytare.).

Detta gör att om ett lag lånar in t.ex. två spelare för att få fullt lag och det sedan tillkommer ordinarie spelare under matchens gång så får de inlånade spelarna inte längre medverka.

Vid inlån av spelare på plats så är det lagets skyldighet att registrera den inlånade spelaren i sitt lag. Annars räknas spelaren som okvalificerad vilket om det upptäcks renderar i att laget förlorar den aktuella matchen med 0-5. Laget riskerar dessutom att stängas av från fortsatt spel.

Kvinnor, icke-binära och transpersoner
Det är tillåtet att ha med kvinnor, icke-binära och transpersoner i herrlag samt i damlag om det godkänns av tävlingskommitén

4. Spelklasser

Herrklass/damklass
Alla oavsett könsidentitet får delta i herrklassen. I damklassen fattar tävlingskommitén beslut från fall till fall. Generellt gäller följande. Om en person betraktar sig som dam och denne inte bedöms ha en orättvis fördel av av att denne biologiskt sett har ett annat kön så får denne ej delta. Är fördelen ringa eller obefintlig skall tävlingskommitén bifalla ansökan.

Mix
Mixserien innebär att lagen består utav både tjejer och killar tillsammans, i mixserierna ska det vara hälften killar och hälften tjejer på planen samtidigt (målvakten ej inräknad). Om en kille i mixserien får gult eller rött kort ska laget spela med en kille mindre på planen under utvisningstiden (målvakten ej inräknad). Om en tjej får gult eller rött kort ska laget spela med en tjej mindre på planen under utvisningstiden (målvakten ej inräknad). Detta innebär att det ej blir WO om det bara är en eller två tjejer på planen, dock får inte det totala antalet spelare understiga fem stycken för att få starta matchen.

Vid straffläggning i cupspel/slutspel gäller att varannan straff slås av en kille, varannan straff av en tjej. Det lag som börjar skjuta väljer om de vill börja med en kille eller tjej och då måste det andra laget göra likadant vid sin första straff.

Oldboys/Veteran
Oldboysserien är öppen för spelare som under kalenderåret fyller 35 år eller däröver. Undantag görs för en underårig spelare, denne får dock inte vara yngre än 33 år. Domaren har rätt att kräva legitimation på spelare som verkar vara yngre än 33 år. Om spelaren då inte kan legitimera sig förbrukas rätten att delta i matchen.

Mixlag som deltar i vetaranserien får använda en extra spelare på plan. Vid utvisning gäller samma regler som i MIX serien.Veteranåldern för damer är också sänkt till 30 år (Inga undantag.)

Ungdom Killar
Ungdomsserien för killar är öppen för spelare som under kalenderåret fyller minst 14 och max 20 år. Undantag görs för en överårig spelare, denne får dock inte vara äldre än 21 år. Domaren har rätt att kräva legitimation på spelare som verkar vara äldre än 21 år. Om spelaren då inte kan legitimera sig förbrukas rätten att delta i matchen. (Om tjejer vill spela i denna serie gäller åldersreglerna för tjejer för dessa.)

Ungdom Tjejer
Ungdomsserien för tjejer  är öppen för spelare som under kalenderåret fyller minst 14 och max 25 år (undantag får göras för en spelare oavsett dennes ålder). I ungdomsklassen väljer vi att endast utgå från biologiskt kön. Vill person med annan könsidentitet spela i den grupp denna identifierar sig med hänvisar vi till dam eller herrserierna.

5. Serieindelning

Seriespel med dubbelmöte, serieindelning efter föregående års resultat om sådant saknas, ranking utifrån egenskattning samt resultat i andra sammanhang . Normalt 5-8 lag/serie totalt 12, 14 resp. matcher/lag vid 7, 8-lags serie.  Om serien är en 5- eller 6-lagsserie är det trippelmöten som gäller, d.v.s. 12 resp. 15 matcher/lag.

Grundregeln är att ettan och tvåan i serien flyttas upp en division, det sista och näst sista laget flyttas ner en division. Lag som utgått under seriens gång börjar i regel om längst ner i seriesystemet nästkommande år. Nystartat lag startar som regel i lägsta divisionen.

6. Utrustning

Tröjfärg
Har lagen samma tröjfärg ska bortalaget byta tröjor. Lagen bör därför alltså ha både hemma- och bortaställ (västar fungerar alldeles utmärkt som bortaställ). Målvaktens tröjfärg ska vara avvikande från både medspelare och motståndare. Under aktuell match kan ni se motståndarlagets tröjfärg genom att klicka på ”laguppställning”

Benskydd
Godkända benskydd samt strumpor som täcker benskydden är obligatoriskt. Domaren SKALL avvisa spelare från planen som ej har benskydd. Kommer spelaren in på planen igen utan benskydd ska gult kort delas ut.

Tröjnummer
Tröjnummer är obligatoriskt.

Boll
Varje lag ska ha med sig en välpumpad fotboll storlek 5. (Vi har normalt konstgräs, respektive inomhusboll på arenorna, men lagen har själva skyldighet att ha detta med sig – Vi garanterar inte att vi alltid har utrustning där.)

Fotbollsskor
Det är ej tillåtet att spela med fotbollsskor med skruvdobb.

Smycken
Det är ej tillåtet att spela med smycken såsom halsband, örhängen eller ringar. Domaren SKALL avvisa spelare som har något av detta på sig. Kommer spelaren in på planen igen utan att ha tagit av smyckena ska gult kort delas ut.

7. Avspark

Innan avspark ska samtliga spelare och domare samlas vid mittplan och hälsa på varandra. Hemmalaget har alltid avspark (ingen slantsingling). I andra halvlek gör bortalaget avspark. Avsparken får spelas i valfri riktning. Mål får göras direkt på avspark i motståndarens mål. Om bollen går direkt i eget mål, döms hörna till motståndarna.

8. Sidbyte

Lagen byter sida i halvtid.

9. Maskning

Spelare som medvetet fördröjer spelet för att få tiden att gå ska bestraffas med gult kort.

10. Målvakt

När målvakten fångat bollen är det inte tillåtet att ta bollen med händerna en andra gång efter att ha släppt den. Gör målvakten det döms indirekt frispark från straffområdeslinjen i inomhus samt inom 7-manna fotboll.

Målvakten får inte göra mål genom att kasta bollen direkt i motståndarnas mål, sker detta döms inspark för motståndarna.

Målvaktsinspark
När bollen passerat kortlinjen måste målvakten (eller annan spelare i laget) sparka på liggande boll (inspark), målvakten får ej kasta ut den. Bollen ska placeras inom 3 meter från mållinjen. Inspark får slås till medspelare i eget straffområde, motspelare måste vara utanför straffområdet till dess att bollen är i spel. Bollen är i spel när den blivit sparkad och tydligt rör sig.

Inomhus kastar målvakten dock alltid ut bollen när den passerat kortlinjen.

Tillbakaspel
Vid avsiktligt/medvetet tillbakaspel med fötterna får målvakten ej ta bollen med händerna. Gör målvakten det döms indirekt frispark från straffområdeslinjen nomhus samt i 7-manna fotboll

Målvaktsutvisning
Vid gult kort ska målvakten själv sitta av sin utvisning, det får inte göras av en utespelare. (Detta gäller i inomhus och 7-manna fotboll,)

11. Inspark/inkast

Inomhus samt  i 7-manna fotboll tillämpas indirekt frispark istället för inkast från sidolinjen. Frisparken får ej gå direkt i mål, om den gör det tilldöms inspark i målområdet för motståndarlaget. I 9- och 11-fotboll tillämpas inkast. Vid inomhusfotboll i arenor där ena eller båda långsidorna har en heltäckande sarg kan spel tillåtes genom att den väggen används utan att bollen går ut över den sidas linje. (Tävlingskommentén bestämmer men vid tveksamhet gäller att domaren avgör i sista hand vad som gäller.)

12. Frispark

Frispark tilldöms motståndarlaget när en spelare gör sig skyldig till ett regelbrott.

Avstånd på frisparkar/insparkar ska vara 5 meter inomhus, 7 meter i 7-manna fotbollen. Står en spelare närmare i avsikt att hindra bollens framfart ska gult kort tilldömas (avsikten avgör domaren). Sabotage mot frispark/inspark renderar också i gult kort.

När tre eller fler spelare i det försvarande laget bildar en mur måste motspelarna befinna sig en meter från muren tills bollen är i spel.

13. Straffspark

Straffspark döms om en bestraffningsbar förseelse begås av en spelare inne i sitt eget straffområde, oavsett bollens position, om den är i spel.

Straffpunkten inomhus är markerad straffpunkt. I 7-manna fotboll sker den på markerad punkt eller 7,5 meter från målet (domaren avgör). När straffsparken slås måste målvakten ha minst en del av foten på mållinjen

14. Nedsläpp

Om domaren anser att spelet behöver avbrytas för skada, yttre faktorer eller att bollen träffar domaren och påverkar spelet ska spelet återupptas med ett nedsläpp. Nedsläpp görs på den plats där bollen befann sig till det lag som senast vidrörde bollen, alla andra spelare i båda lagen måste befinna sig 4 meter från bollen. Om nedsläpp sker innanför straffområdet görs nedsläpp till försvarande lags målvakt oavsett vilket lag som senast vidrörde bollen.

15. Offside

Vi spelar utan offside i våra serier inomhus samt 7-manna fotbollen.

16. Hands

Mål kan ej göras direkt från spelares hand, även om det sker oavsiktligt.

Alla hands är inte bestraffningsbara vilket många tror. Följande hands ska bestraffas med frispark alt. straff:

 • Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt stoppar bollens framfart). Avsiktlig hands ska även rendera i gult kort. Undantaget är om handsen inte innebär någon fördel för det egna laget (t.ex. om en spelare med handen stoppar en boll som är på väg ut över sidlinjen i ett ofarligt läge)
 • Skyddshands (när spelaren instinktivt drar upp händerna för att skydda sig)
 • När en spelare som har armen i en för situationen onaturlig position får bollen på handen/armen

Det ska alltså inte blåsas frispark när en spelare som har armen intill kroppen eller i en naturlig position får bollen på handen/armen såvida inte bollen går direkt i motståndarlagets mål eller att en målchans skapas

17. Målchansutvisning

Denna regel gäller endast i 9, 11-manna serier. (Just nu är dessa ej igång.)

18. Straffpåföljder

 • Gult kort = 5 minuters utvisning i 7-manna fotbollen och 2 minuter i inomhus fotbollen. Laget ska spela med en spelare mindre på planen även om det gula kortet tilldelas en spelare eller ledare på bänken.
 • Två gula kort = rött kort. Utvisning för resten av matchen samt nästföljande match.
 • Direkt rött kort (grov utvisning) = utvisning för resten av matchen, därefter skickar domaren in en anmälan till Påföljdskommittén och spelaren/ledaren är avstängd i väntan på beslut. (Sker det vid inomhuscup fattar tävlingsledningen beslut – Det kan bli allt från tillåtet spel nästa match till avstängning resterande turnering. Avsikten och allvarlighetsgrad avgör straffskalan.
 • Vid rött kort får laget ej ersätta den utvisade spelaren. Den utvisade spelaren/ledaren får ej vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Laget ska spela med en spelare mindre på planen även om det röda kortet tilldelas en spelare eller ledare på bänken.
 • Ett lag kan drabbas av röda kort såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.

Vid grova utvisningar måste spelaren eller lagkaptenen/lagledaren kunna uppge spelarens namn och personnummer. Om så ej sker har domaren rätt att avbryta matchen och laget förlorar med 0-5. Laget är dessutom avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn kommer fram. En grov utvisning innebär dessutom en straffavgift för laget på 300 kr.

Kommer det till Korpen Tyresös kännedom att en person spelar match med ett lag utan att finnas med i laguppställningen förlorar laget matchen med 0-5.

Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien. Ett lag kan även uteslutas om det betett sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Korpen Tyresö har rätt att neka ett lag deltagande i seriespel om laget ifråga betett sig illa under tidigare säsong/säsonger.

Korpen Tyresö har rätt att neka en person medlemskap om personen uppfört sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

19. Avvaktande gult kort

Vid avvaktande gult kort ska spelet fortsätta till nästa naturliga avbrott.

20. Walkover

Lag som uteblir från match döms som förlorare och motståndarna erhåller 5-0 och tre poäng. Det är viktigt att lag som tvingas lämna walkover meddelar domare och motståndare i god tid!

Kontaktuppgifter till domare och motståndare hittar ni genom att genom att logga in i KIT och sedan klickar ni på den berörda matchen i spelprogrammet.

När ett lag lämnar walkover debiteras laget 400 kr. Dessa måste betalas in innan nästa match. Dras sig laget ur hela seriespelet debiteras de 1600 kr. Vid tre lämnade walkover tas laget i regel bort från fortsatt spel och lagets matcher annulleras, men det är alltid sektionens tävlingskommité som tar det slutgiltiga beslutet. Lämnar ett lag walkover utan att meddela motståndare, domare och Korpen Tyresö kommer en faktura på 800 kr skickas ut.

OBS! Tidsgränsen för walkover är två timmar innan matchstart. Lämnas walkover senare gäller att laget får en faktura på 800 kr. Alla fakturor som rör walkover måste betalas innan nästa match spelas.

21. Matchflytt

Korpen Tyresö kan inte hjälpa lagen med matchflyttar under säsongen. Om lag ändå önskar flytta match rekommenderar vi att ni själva kontaktar andra lag i serien och byter speltider.

Kontaktuppgifter till domare och motståndare hittar ni genom att genom att logga in i KIT och sedan klickar ni på den berörda matchen i spelprogrammet.