SÖDERSTRÅKET

t

SÖDERSTRÅKET

Cykellopp

Mer info kommer snart

Loppet gör comeback 2024. Under 2023 kommer vi köra regelbinda gemensamma träningar utefter loppets sträckning. Alla tre bandor. Vi kommer cykla i tre olika tempon. Väldigt långsamt, medel och över medel. (Ingen i tävlingsfart.)

Mer info kommer senare. 

Välkommen åter!

84 km

30 km

Ministråket – 10 km

Träning

Alby Friluftsgård

Här kommer mer info snart