Integritets och datasydds policy

t

INTEGRITETS OCH DATASKYDD

FÖRENINGENS POLICY

 

Integritetspolicy och dataskyddspolicy för Korpföreningen Tyresö

Välkommen till Korpföreningen Tyresös integritets- och dataskyddspolicy. Denna policy syftar till att informera dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Vem är vi? Korpföreningen Tyresö, en förening dedikerad till att främja hälsosam motion och gemenskap genom olika sport- och fritidsaktiviteter. Vi värdesätter integriteten hos våra medlemmar och besökare och är engagerade i att skydda deras personuppgifter.

2. Vilka uppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir medlem, deltar i våra aktiviteter, eller kontaktar oss. Dessa uppgifter kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och övrig information som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster.

3. Hur använder vi dina uppgifter? Dina personuppgifter används för att:

  • Administrera ditt medlemskap och ge dig tillgång till våra tjänster och aktiviteter.
  • Skicka information och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.
  • Förbättra våra tjänster och anpassa våra erbjudanden.
  • Uppfylla juridiska förpliktelser eller krav.

4. Hur skyddar vi dina uppgifter? Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse. Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

5. Delning av uppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom när det krävs enligt lag eller för att fullgöra våra tjänster till dig.

6. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter samt rätt till dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på nedan angiven kontaktinformation.

7. Kontaktinformation Om du har några frågor om denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: info@korpentyresp.se
Telefon: 073-370 53 20
Adress: Bollmora Torg 5, 134 50 Tyresö

8. Ändringar i policyn Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritets- och dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar gjorts, accepterar du de uppdaterade villkoren.

Denna policy är senast uppdaterad [ange datum].

Tack för att du är en del av Korpföreningen Tyresö. Din integritet och ditt förtroende är av yttersta vikt för oss.