Publikationsida

t

MEDLEMSINFORMATION

Våra rättigheter och skyldigheterPå den här sidan hittar ni de viktiga publikationer samt övriga dokument vi valt att presentera för er medlemmar

Huvudsyftet är att göra det enklare för er att följa med i våra demokratiska beslut och därmed både kunna delta i denna process genom att ni har förståelse hur denna process ser ut men också genom att ni utgör vårt kontrollinstrument kring vad som sker ute i verksamheterna.

Upptäcker ni att något inte stämmer, tveka inte att höra av er till kansliet med en beskrivning så vi kan reda ut vad som eventuellt gått fel.

073-370 53 20 eller info@tyresokorpen.se

Sidan uppdateras löpande. Finns inte dokumentet ni klickar på uppe vänta någon vecka. Står den som länk är den på ingång.

 

Tack för er medverkan

Styrelsen, Korpen Tyresö

HÄR FINNER NI DOKUMENT I ÖVRIGT.

  • ARBETSGRUPPS RAPPORT inför årsmöte 2023-06-23

PUNLIKATIONER

Så här gör ni för att bli medlem:

Instruktion:

Viktig info!

Gör så här:

1. Klicka på lånken:
Bli medlem

Ni länkas då vidare till vår medlemsportal.

2. Välj bli ny medlem (Står under logga in)

3. Fyll i alla era uppgifter.
(När det är klart är ni inne i medlemsportalen.)

4. Lägg medlemskap i varukorgen och betala

Backa tillbaka till vår hemsida: tyresokorpen.se

Följande gäller vid betalning

1. Vid betalning med kort eller Swish utgår inga avgifter.

2. Väljs faktura utgår avgift á 49 kr

3. Vid förening utgår en påminnelseavgift á 100 kr per påminnelse. Därutöver diskonto + 8 % ränta från förfallodagen. (Vi skickar tre påminnelser)

4. Har betalning ej inkommit därefter lämnas ärendet vidare till inkasso,

 

 

 

VIKTIG INFORMATION

Alla som blir medlemmar och betalar deltagaravgift är välkomna att vara med i vår verksamhet!

Vi är till för alla – Det finns inga krav på prestationsnivå ålder eller dylikt.

Välkomna!

Det är förbjudet att delta utan att ha erlagt deltagaravgift. Sker ändå detta bötfälls deltagaren för varje tillfälle den deltagit samt stängs av. (Se arbets- och delegationsordningen för detaljer.)

Alla måste betala alla sina avgifter!
Tillhör ni ett lag eller grupp har ni ett extra stort personligt ansvar att kontrollera att er ledare sköter betalningen.då ni som deltagare i ett lag/grupp blir solidariskt betalningsansvariga för ert lags/grupps deltagaravgifter. Grupp som tillåter deltagande utan att deltagaren erlagt deltagaravgift (om tillämpligt) samt medlemsavgift kan bli avstängda. Varje enskild medlem har därför ett eget kontrollansvar att tillse att detta inte sker i deras grupp.

Korpen Tyresö tar inget ansvar för betalningar som inte gjorts via vårt IT-system eller som gjorts direkt in till vårt bankgiro eller bankkonto

Obetald deltagaravgift för lag eller grupp innebär avstängning efter 60 dagar. (Dessutom kan straffavgift tillkomma.) Grupp som haft en individ som ej är medlem tilldöms kollektivt beslutad straffavgift (Se avgifter) samt blir avstängda 60 dagar) Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen välja att ge en varning istället. 

Undvik detta problem genom att alltid betala era avgifter i tid och i förskott innan ni inleder era aktivister

Med detta sagt:

Vi i föreningen har inget intresse av att detta läge skall uppstå. Har ni problem. Kontakta föreningens kansli så löser vi det på bästa sätt.

Styrelsen – Korpen Tyresö

Medlem äger rätt att delta i våra aktiviteter
Alla aktiviteter är öppna för alla.

Förutsättningar!
Medlem skall ha anmält sig. Det skall ha funnits ledig plats, denne skall ha betalt sin deltagaravgift samt ej vara ogiltig medlem till exempel på grund av obetalda skulder till föreningen.)

Övrigt
Giltig medlem äger också rätt att delta i alla föreningens demokratiska processer. Detta är den mest grundläggande rättigheten en medlem har. Föreningen uppmanar alla att ta tillvara på denna rättighet. 

Vidare har en medlem alltid rätt ha få information om viktiga händelser som berör föreningen från styrelsen. Vår förening sköter detta främst via denna hemsida.

Mest lättillgängligt nås denna information via de nyheter vi lägger ut, men också via publikationen ”Dokument av vikt för föreningens demokrati” Ett namn vi valt för att understryka att den bara innehåller det föreningen kan berätta om de beslut som är tagna på olika nivåer inom föreningen.

Styrelsen – Korpen Tyresö

Att betala sina medlemsavgifter samt deltagaravgifter

Vad som händer om man inte gör det?!
Föreningen tillåter inte deltagande utan att ha erlagt deltagaravgift samt medlemsavgift om det inte är en öppen verksamhet.

Sker ändå detta riskerar laget/gruppen avstängning och böter.

Den individ som gör sig skyldig till detta blir avstängds från möjlighet att delta i föreningens verksamhet och bötfälls.

Bakgrund
Föreningens fortlevnad är beroende av att alla som deltar också betalar för sig. Vi är nästan lika beroende av att ni gör detta på rätt sätt och i rätt tid så att detta fel inte innebär en massa merarbete för kansliet. 

Denna extratid innebär att all annan drift och arbete inom föreningen via kansliet försenas. Föreningen har inte råd med detta.

Alla måste därför sitt ansvar att stoppa individer/lag, grupper som ej gör rätt för sig.

Tack för er hjälp!

Styrelsen – Korpen Tyresö

Sektionernas arbete

Betydelse
Hos oss betyder uttrycker numera bara en viss verksamhet som leds från kansliet via kanslichef, sektionsledare samt ibland även ytterligare ledare.

Historiskt kontext
Det är viktigt att förstå att sektion i huvudsak är en obsolet term Ordet lever kvar som en del av vår kultur. Under Korpens första femtio år bedrev vi det mesta i just sektioner. Detta började fasas ut under 60-to talet. Namnen kom dock att leva kvar som uttryck för viss verksamhet samt verksamhetens ansvarige ledare.

Hos oss i Korpen Tyresö så försvann den sista sektionen (Seniorsektionen) för 30 – 35 år sedan.

Sektioner kan bildas
De går teoretiskt fortfarande att bilda sektioner även om föreningen inte har sådana planer. Processen är medvetet noggrann för att undvika hastiga dåligt underbyggda beslut som drabbar föreningens långsiktiga hållbarhet. (Se stadgar samt arbets- och delegationsordning för mer detaljer)

Sektionsledaren är den som är ansiktet utåt i verksamheten och den ni skall vända er till i första hand
Denne utför det uppdrag som styrelse och kanslichef beslutat. (Se gärna: hemsidans information, Handbok sektionsledare samt ”Dokument av vikt för föreningens demokrati” för att veta vad ni kan förvänta er.)

Styrelsen – Korpen Tyresö

Lagledare, gruppledare
Dessa är utsedda av sitt lag/grupp att hålla kontakterna med föreningen och har huvudansvaret för att tillse att ni betalar era avgifter. Hen skall registrera er som närvarande vid varje aktivitetstillfälle, ni eller hen skall föranmäla deltagandet osv.

Denna process är obligatoriskt från vår riksorganisation och utgör vår och er kontrollfunktion att alla betalat sin medlemsavgift. Denna uppgift måste alla lag/gruppledare samt deltagare behärska.

Behäver ni hjälp, kontakta sektionsledare eller i sista hand kanslichef.

Styrelsen – Korpen Tyresö